ساحت های تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

توضیحات محصول

ساحت های تعلیم و تربیت سند تحول بنیادین

این طرح بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ابعاد 100*70 طراحی گردیده است.

نظری بدهید