تراکت لایه باز شهادت استاد مطهری و روز معلم

توضیحات محصول

تراکت لایه باز روز معلم 01

دانلود تراکت (فلایر) لایه باز روز معلم و سالروز شهادت استاد مطهری 

نمونه فوق برای چاپ دو طرفه تراکت و یا فلایر طراحی شده است و می توان در مناسبت مربوطه استفاده نمود.

:: ویژگی های طرح های رایان گرافیک :

» لایـه بنــدی منظـــــم

» پوشه با لایه های مرتبط

» نامگــــذاری فـــارسی

نظری بدهید