تک بیت حسین منزوی

توضیحات محصول

تایپوگرافی تک بیتی از مرحوم حسین منزوی:

بی تو آوارم و بر خویش فرو ریخته ام  *   ای همه سقف و ستون و همه آبادی من

نظری بدهید