تایپوگرافی تک بیت فروغی بسطامی

توضیحات محصول

تایپوگرافی تک بیتی از فروغی بسطامی:

همان که چشم تو را طرز دلربایی داد * دل مرا به نگاه تو آشنایی داد

نظری بدهید